top of page

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

 • On kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla asiakkaan on mahdollista oppia uusia toimintatapoja ja taitoja selviytyäkseen arjessaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Sovittua, tavoitteellista ja suunnitelmallista

 • Ennaltaehkäisevää; ylläpitää arjen– ja elämänhallintaa, toiminnanohjauksen taitoja ja ihmissuhdetaitoja sekä tukee ja kehittää itsetuntoa.

 • Kuntouttavaa toimintaa, jossa asiakas pyrkii eroon alisuoriutumisesta sekä ei-toimivista toimintamalleista ja oppii sekä omaksuu uusia toimintamalleja ja taitoja.

 • Myönteistä kehittymistä tukeva, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa.

 • Ei ole terapiaa, ei tukihenkilö- tai avustajatoimintaa

 • Valmentaja toimii koordinaattorina asiakkaan palveluverkostossa -> auttaa ja opastaa asiakasta hakeutumaan tarpeellisten palveluiden piiriin.

 • Valmennus toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan omassa ympäristössä. Sen kesto ja tiheys määritellään yksilöllisesti ja se vaihtelee muutamasta kuukaudesta vuosiin. Valmennuksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja mahdollisesti lähettävän tahon kanssa.

 

Kenelle valmennus sopii?

 

 • ADHD-, Asperger- ja TS-henkilöille

 • Kielenkehityksen häiriöt

 • Oppimisvaikeudet

 • Mielenterveyskuntoutujat

 • Päihdekuntoutujat

 • Kaikenikäiset henkilöt

Valmennuksen mahdollisia osa-alueita

 

1. Itsestä huolehtimisen taidot

2. Itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot

3. Arjenhallinta

4. Vapaa-aika

 

Millainen on Nepsy-valmentaja?

 

 • Neuropsykiatrisella valmentajalla on riittävä pohjakoulutus (sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen) tai poikkeustapauksissa muu sopiva elämänkokemus.

 • Pohjakoulutuksen lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

 • Riittävä tieto ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, kuntoutuksesta ja lääkityksestä.

 • Neuropsykiatrinen valmentaja noudattaa eettisiä periaatteita.

 • Valmentaja havaitsee ja ymmärtää tilanteet, joissa tarvitaan muiden ammattiryhmien apua.

 • Valmentajan tehtävänä on pitää huoli siitä, että asiakas hyväksyy ja ymmärtää myös ne tosiseikat, missä hän kenties tulee tarvitsemaan apua koko loppuelämänsä. Haasteista huolimatta asiakas oppii elämään täysipainosta, omannäköistään arkea, mistä nauttii.

IMG_0831.JPG
Nuorten neuropsykiatrinenvalmennus

Alla kuvitteellinen esimerkkitapaus.

bottom of page