PALVELUT

IMG_0831
IMG_0831

toimintaterapia lapsetjpg
toimintaterapia lapsetjpg

lasten toimintaterapia
lasten toimintaterapia

IMG_0831
IMG_0831

1/3
Toimintaterapia

 

on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja tukemista toimintaterapeuttisin menetelmin. Tavoitteena on, että asiakas voi osallistua mahdollisimman itsenäisesti arjen toimintoihin ja vuorovaikutustilanteisiin omassa ympäristössään. 

Neuropsykiatrinen valmennus

on kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla asiakkaan on mahdollista oppia uusia toimintatapoja ja taitoja selviytyäkseen arjessaan parhaalla mahdollisella tavalla.


Tietosuojaseloste
KELA
images.png
Palvelukuvaus