top of page

Siiri

Siiri on vilkas, iloinen 5.luokkalainen tyttö. Hänelle sattuu ja tapahtuu. Opettajan mukaan Siirin on vaikea istua paikoillaan ja hän ymmärtää usein sosiaaliset tilanteet eri tavalla kuin kaverit. Vanhemmat kertovat, että Siiri on hyvin väsynyt koulupäivän jälkeen. Hän saa välillä raivareita, joiden aikana vanhempi ottaa hänet syliin, ettei hän satuttaisi itseään tai muita.

Siiri ohjautuu toimintaterapiaan lasten psykiatrisen poliklinikan lähetteellä. Suurimmat haasteet ovat tarkkaavuuden ylläpitämisessä, tunteiden tunnistamisessa sekä itsesäätelyn kehittymisessä. Terapia aloitetaan vastaanotolta, jossa arvioidaan sensomotorisia valmiuksia sekä liikkumista eri välineillä. Luottamuksellisen terapiasuhteen muodostaminen on myös helpompaa neutraalissa ympäristössä. Vastaanotolla huomio kiinnittyy Siirin asennonhallinnan haasteisiin sekä laadullisen liikkumisen hankaluuteen. Siiri reagoi myös vahvasti ympärillä oleviin aistiärsykkeisiin. Kaikki uusi toiminta sekä liike ympäristössä aiheuttavat toiminnan pysähtymisen ja Siiri vaihtaa toiminnasta toiseen nopeassa tahdissa.

Siiriä käydään havainnoimassa myös koulussa ja jutellaan opettajan kanssa. Koulussa asennonhallinnan pulma näkyy tuolissa pyörimisenä. Tuolille laitetaan aktiivityyny, jonka Siiri voi halutessaan laittaa myös maahan. Jalkojen alle laitetaan pyörivä lauta, mikä vähentää liikehakuisuutta. Pyritään myös vahvistamaan Siirin tietoisuutta omasta toiminnastaan. Sovitaan käsimerkki, jota näyttämällä ohjataan Siirin huomio takaisin tehtävään toimintaan. Siirin paikka vaihdetaan taakse, jotta hänen ei tarvitse kääntyä seuraamaan, mitä muut tekevät. Luokkaan ohjataan myös rentouttavaa musiikkia hiljaisen työskentelyn tueksi, mindfulness harjoituksia sekä hyväksyttyä taukotoimintaa. Sovitaan jatkuvasta yhteistyöstä kodin, koulun sekä terapeutin välillä.

Vastaanotolla jatketaan sensomotorisia valmiuksia kehittäviä harjoituksia, sekä pyritään vahvistamaan Siirin omaa tietoisuutta omasta vireystilastaan sekä tarkkaavuuden pulmista kognitiivisin keinoin. Siirin kanssa harjoitellaan myös tunnetaitoja, koska hänen on vaikea tunnistaa ja sanoittaa olotilaansa. Siiri ymmärtää usein kaverin toiminnan ja sanomisen väärin. Tämän vuoksi terapiaa toteutetaan myös koulussa, ja mukaan otetaan tukilapsi samalta luokalta. Leikkiä käydään harjoittelemassa myös kotona pikkusiskon kanssa. Yhdessä tekemällä vahvistetaan sosiaalisia taitoja, ja riidat välitunnilla sekä kotona vähenevät. Myös koulu tukee aktiivisesti välitunnilla toimimista ja jos riitoja tulee, ne selvitetään opettajan avulla. Terapian, koulun ja vanhempien toimien avulla Siirin oleminen oppitunneilla helpottuu. Kavereiden kanssa tulee vielä ajoittain riitoja ja terapiaa jatketaan vielä toinen vuosi. Tässä vaiheessa terapia siirtyy kokonaan koululle ja päätavoitteet ovat vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä tarkkaavuuden ylläpidon vahvistamisessa.

bottom of page