top of page

Toimintaterapia

Mitä toimintaterapia on?

 

” Toimintaterapia on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja tukemista toimintaterapeuttisin menetelmin. Tavoitteena on, että asiakas voi osallistua mahdollisimman itsenäisesti arjen toimintoihin ja vuorovaikutustilanteisiin omassa ympäristössään. ”​

Toimintaterapian keskiössä on toiminta, joka on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista sekä asiakas- ja perhelähtöistä. Toimintaterapian vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää, että perhe tai asiakkaan muu lähipiiri saavat tietoa terapian etenemisestä. Perheen sitoutuminen terapiaan auttaa taitojen siirtymisessä sujuvasti arkeen. Voimme kaikki olla mukana kehittämässä toimintatapoja, joilla taidot harjaantuvat ja arjessa toimiminen helpottuu. Tekemällä tiiviisti yhteistyötä autamme asiakasta parhaiten löytämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan.

Lasten toimintaterapia

Alla muutamia kuvitteellisia esimerkkitapauksia.

Aikuisten toimintaterapia

Alla kuvitteellinen esimerkkitapaus.

Nuorten toimintaterapia

Alla kuvitteellinen esimerkkitapaus.

bottom of page