top of page

Koulutukset

Minna Saari

Pitkät koulutukset

Puutarhaterapeuttisen hoitotyön opinnot (15op)

Neuropsykiatrisen valmentajan opinnot (20op)

Kognitiivisen lyhytterapeutin pätevyys (30op)

 

Lyhyet koulutukset mm.

ChIPPA-leikinarviointi

Dotca-arviointimenelmä

Venny - hahmotushäiriöiden kuntoutusta tukeva menetelmä

Tukiviittomat

SDH-menetelmän peruskurssi

Lasten kognitiivisten valmiuksien dynaaminen arviointimenetelmä (DOTCA-Ch)

ChiPPa (Child Initiated Pretend Play Assessment Kit), Leikin arviointimenetelmä

Liikeanalyysin perusteet

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet varhaiskasvatuksessa

SI-terapia ja sen hyödyntäminen arjessa

Lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä

Visuaaliset työmenetelmät psykoterapiassa

Turvallisuuskoulutus

Ahaa-ohjaajakoulutus

Haastava käyttäytyminen ja ennaltaehkäisy

Maltti - tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pienryhmämuotoinen tehostettu tuki (8-11v)

Kanta-koulutus yrittäjille

Hyvän ja pahan syli - eheyttävä vuorovaikutus terapiassa

Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa

Mindfulness lapsille ja nuorille

Tenavat tasapainoon

Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen, arviointi ja opettaminen Neuropsykiatria nyt

Kosketuksen taikaa - mobiililaite kuntoutuksessa

Pivotal response Training autisminkirjon kuntoutuksessa

Strategia - vanhempainohjausmenetelmän ohjaajakoulutus

Ensiapu

Somebody-ohjaaja koulutus

Autisminkirjon asiantuntijakoulutus

Minnan koulutukset

Terhi Elsilä

Toimintaterapeutti (AMK) 

TOIMIVA- toiminnallinen valokuvaryhmä 

VS FinFami tukihenkilökoulutus 

Aistimodulaatio - aistien hyödyntäminen toimintaterapeutin mielenterveystyössä 2021

Toiminta- akatemia: Oppia, iloa ja osallisuutta kouluikäisten toimintaterapiassa 2022

Toiminta- akatemia: Leikki kuuluu kaikille! - Leikki menetelmänä lasten toimintaterapiassa

Haaste-toimintamalli käyttöön 

Sensorisen integraation perusteet (A-osa)

Terhin koulutkset

Sofia Hieta

​Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen -koulutus 

FiiliXissä™– lasten tunnetaitoryhmän ohjaajakoulutus

Mitä sä rageet? – tunnesäätelyn tukemisen valmennus

Toimintaterapeutti (AMK) 210op 

Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena (Toiminta Akatemia)

Tukiviittomien alkeet

EA1 

Sofian koulutukset

Kaisa Karvonen

Pitkät koulutukset:

Toimintaterapeutti 210op Turku AMK 2018.

Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille 10op Tamk 2023. 

Lyhyet koulutukset:

Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla, Lab ammattikorkeakoulu

Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen, Suomen kuntoutuskouluttajat

Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Visuaalinen hahmottaminen, Suomen kuntoutuskouluttajat

Tunne, keho ja Turva -koulutus, Autismiliitto

Neuropsykiatriset ja psykiatriset haasteet - kuntoutuksen edistäminen nuorilla ja aikuisilla, Anna-Elina Hovatta ja Sari Stenroos

Mitä sä rageet? Tunnesäätelyn tukemisen valmennus, Tunne ja Taida

Viittomakommunikoinnin kertaus, DIAK

Kuormituksesta tasapainoon, Toiminta Akatemia

FiiliXissä™– lasten tunnetaitoryhmän ohjaajakoulutus, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt

Leikki kuuluu kaikille! - Leikki menetelmänä lasten toimintaterapiassa, Toiminta Akatemi

Taiteesta voimaa, Tamk

ICF-luokituksen perusteet, VAMK

Viittomakommunikoinnin alkeet, DIAK

Aistimodulaatio - aistien hyödyntäminen toimintaterapeutin mielenterveystyössä, Turku AMK

Oppia, iloa ja osallisuutta kouluikäisten toimintaterapiassa, Toiminta Akatemia

Haaste-toimintamalli käyttöön, Autismiliitto

Nuoren mielen ensiapu - mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen, MIELI ry

Sensorisen integraation perusteet (A-osa), Metropolia AMK

Lapsilähtöiset arviointimenetelmät toimintaterapiassa, Suomen kuntoutuskouluttajat

Joustavaa arkea - Zones of Regulation - menetelmä lapsen itsesäätelyn, Toiminta Akatemia

Kinesioteippaus toimintaterapeuteille 2016

Hygieniapassi

EA1

Kaisan koulutkset

Birgit Paavola

Toimintaterapeutti (AMK, Valvira, KELA) 210op 

Kuvataiteilija (AMK) 240op

Varhaiskasvatuksen YO, Turun Yliopisto

Pitkät koulutukset:

Sensory Integration and Neuroscience - Sensorisen integraation terapia, arviointi ja interventiot (9op) Tallinn Health Care College 

JOMA - Joustavan matemaattisen ajattelun koulutus (11op) Turun Yliopisto

Lyhyet koulutukset:

Sisäinen lapsi leikin, luovuuden ja uteliaisuuden mahdollistajana -musiikkiterapian internaatti 2.8.2023. Eino Roiha -instituutti (Marko Punkanen ja Mimmu Rankanen)

Aistimodulaatio - aistien hyödyntäminen toimintaterapeutin mielenterveystyössä, Turku AMK 

Silkkitie - tunnetaitoja aistien, kehollisuuden ja taiteen keinoin,Turun Yliopisto

AES - Aikuisen toiminnallisen sitoutumisen strukturoitu havainnointimenetelmä,Turun Yliopisto

LISYC - lapsen toiminnallisen sitoutumisen strukturoitu havainnointimenetelmä,Turun Yliopisto 

Kriisi- ja traumakonferenssi 2016, Helsinki

Birgit koulutukset

Tiina Pohjolainen-Helminen 

Tutkinnot:

Kauppatieteiden maisteri, Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma 120 op, Turun kauppakorkeakoulu (2024-2026)

Toimintaterapeutti 210 op, Turun ammattikorkeakoulu 2023 

Kauppatieteiden kandidaatti 180 op, Turun kauppakorkeakoulu 2017 

Kirjoitustulkki 30 op, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2013 

Viittomakielentulkki 240 op, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2013 

 

Muut opinnot, koulutukset ja kurssit:

Monialainen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (MoJo) -opintokokonaisuus 10 op, Turun yliopisto (kevät 2023 - kevät 2024)

Mentalisaatioteorian soveltaminen työssä lasten ja perheiden parissa, kouluttaja L. Mattila, Psyedu

Tunteet neurokirjolla -koulutus, ADHD-liitto ja Autismiliitto

HAASTE-toimintamalli käyttöön, Autismiliitto

PDA - äärimmäinen vaatimusten välttely, kouluttaja Salla Hewitt, Professio

Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5 op, Xamk

Lasten etenevät neurologiset sairaudet, Professio

Lasten aistitiedon käsittelyn vaikeudet -verkkokoulutus, kouluttaja A. Puustjärvi, Tunnetaitoja lapselle

Aistikoulutus, ADHD-liitto ja Autismiliitto

Ensiapukurssi EA 1, SPR

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet - MOOC 2 op, Itä-Suomen yliopisto

Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus 5 op, Jyväskylän yliopisto 

Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op, Jyväskylän yliopisto 

Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla 5 op, LAB-ammattikorkeakoulu 

Puhevammaisuutta käsittelevä koulutus, Avida Tulkkikeskus 

Tiina
bottom of page