top of page

TERAPIATALO Tempo

IMG_0831.JPG
TOIMINTA-AJATUS

” Asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen toimintaterapeuttisin menetelmin yhdessä asiakkaan kanssa niin, että hän voi osallistua mahdollisimman itsenäisesti arjen toimintoihin ja vuorovaikutustilanteisiin omassa ympäristössään. ”

Toimintaterapia tukee asiakkaan toimintakykyä. Terapiassa tärkeää on terapeuttinen toiminta, joka on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista sekä asiakas- ja perhelähtöistä. Toimintaterapian vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää, että perhe ja asiakkaan lähiympäristö saavat tietoa terapian etenemisestä. Läheisten sitoutuminen terapiaan tukee asiakkaan kuntoutumista. Voimme kaikki olla mukana kehittämässä toimintatapoja, jotka helpottavat asiakkaan arkea. Tekemällä tiiviisti yhteistyötä autamme asiakasta parhaiten löytämään ja käyttämään omia vahvuuksiaan.

KELA
images.png
Tietosuojaseloste
Palvelukuvaus
bottom of page